פגישה עם מערך כיכר קילומטר ה (SKA) נציג פרויקט והדרום-אפריקה משרד נציגי מדע במלון שרתון, פרטוריה, דרום אפריקה (מרץ 2014).Meeting with The Square Kilometre Array (SKA) project representative and South-Africa ministry of science delegates at the Sheraton Hotel, Pretoria, South Africa (March 2014).

Wireless SDN ו5G: מכשיר מקבל שני חלקים של זרימת נתונים מרשתות הטרוגניותWireless SDN and 5G: a device receiving two parts of a data flow from heterogeneous networks

ד"ר יורם חדאד, נואם מרכזי ביום הטכנולוגיה הארצית של המשטרה לקציניםDr. Yoram Haddad, Keynote speaker at the National Police technology day for officers

ביקורו של אירופאי חוקרים מפעולת TERRA COST @ FTNet מעבדה - JCT (מרץ 2014)Visit of European Researchers from COST TERRA action @ FTNet lab – JCT (March 2014)


FTNet lab @ JCT : a lab devoted to research problems of telecom world led by Dr. Yoram Haddad. We are interested in the following areas: Wireless and Cellular Networks, Software Defined Networking (SDN), Green Networking, e-Health, 5G and more…

Learn more

Featured Post 1

Featured Post 2

Featured Post 3

*/ ?>