צור קשר עם

המרכז האקדמי לב, מחלקה למדעי מחשב
הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי
93,721 ירושלים, ישראל

משרד: הבניין ויילר, חדר 220
+טלפון: 972-2-6751287
+פקס: 972-2-6751046

Are you visiting us ? More details to help you get to JCT