פגישה עם מערך כיכר קילומטר ה (SKA) נציג פרויקט והדרום-אפריקה משרד נציגי מדע במלון שרתון, פרטוריה, דרום אפריקה (מרץ 2014).

Wireless SDN ו5G: מכשיר מקבל שני חלקים של זרימת נתונים מרשתות הטרוגניות

ד"ר יורם חדאד, נואם מרכזי ביום הטכנולוגיה הארצית של המשטרה לקצינים

ביקורו של אירופאי חוקרים מפעולת TERRA COST @ FTNet מעבדה - JCT (מרץ 2014)


FTNet lab @ JCT : a lab devoted to research problems of telecom world led by Dr. Yoram Haddad. We are interested in the following areas: Wireless and Cellular Networks, Software Defined Networking (SDN), Green Networking, e-Health, 5G and more…

Learn more

Neptune

Neptune
Dr. Yoram Haddad (head of FTNet Lab) appointed PI of an important grant within MAGNET consortium on network programming ...       

WCNC 2015

WCNC 2015
Our paper on "VoIP Transmission in Wi-Fi Networks with Partially-Overlapped Channels" fruit of the collaboration with Os ...       

QCMan 2015

QCMan 2015
Our paper on "Can context monitoring improve QoE? A case study of video flash crowds in the Internet of Services" accept ...